2021 Y20 İtalya Zirvesi’nin Türkiye Delegasyonu Belirlendi

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl Temmuz ayında İtalya’nın Milano kentinde toplanıyor. Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek delegasyonun belirleme sürecini tamamladık.

Y20 2021 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre başlığında Deniz ÜNSAL, inovasyon, dijitalleşme ve çalışmanın geleceği başlığında Enes Kemal KOŞAR ve kapsayıcılık konu başlığında İrem GÖL temsil edecektir.

Deniz ÜNSALSürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre
2015 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun oldu ve International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı’nı tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019 mezunu olan Ünsal, aynı yıl Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden de yan dal derecesi aldı. 2019-2020 akademik yılı için T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından sürdürülmekte olan “Jean Monnet Burs Programı” kapsamında Jean Monnet bursiyeri olarak seçildi ve yüksek lisans eğitimini “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk” alanında İrlanda’da bulunan Trinity College Dublin’de tamamladı.Çalışmalarını sürdürürken İrlanda’daki üniversitelerin akademik konferansları ile T.C. Dublin Büyükelçiliği ve Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA)’nin düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmaya özen gösterdi. Trinity College Dublin’de 2019-2020 hukuk yüksek lisans programı öğrenci temsilcisi olarak seçildi ve üniversitenin tanıtımında görev aldı. Yüksek lisans tezini AB’nin 23. müktesebat başlığı olan “Yargı ve Temel Haklar” kapsamında hazırlayan Ünsal, tezinde Türk vatandaşlarının AB ülkelerindeki serbest dolaşım haklarını ele aldı. Geçmişte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve düşünce kuruluşlarında staj yaptı, bu kurumların arasında T.C. Danıştay Başkanlığı ve Dış Politika Enstitüsü de bulunmaktadır.
Akademik çalışmalar ve stajların yanı sıra, Anadolu Ajansı İngilizce Analiz Haberler Birimi bünyesinde düşünce yazıları kaleme alan Ünsal, yazı ve analizlerinde Türkiye – AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Türk dış politikasının güncel meselelerine odaklanmaktadır. Ünsal’ın Geç Osmanlı Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi tarihsel gelişmelerine özel ilgisi bulunmaktadır. Ünsal, Ankara’da ikamet etmektedir ve Ankara Barosu bünyesinde yasal avukatlık stajına devam etmektedir.
Enes Kemal KOŞARİnovasyon, dijitalleşme ve çalışmanın geleceği
2020 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden çift anadal yaparak onur dereceleriyle mezun oldu. Araştırma stajyeri olarak Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) politika özetleri ve kitap projeleri üzerine çalışmalar sundu; Fransa’nın tartışmalı ayrılıkçılık karşıtı yasa tasarısı üzerine devlet etiği ve rolü bağlamında bir rapor hazırladı. Bir diğer stajını ise Eğitim Reformu Girişimi’nde (ERG) iki farklı saha araştırması yaparak verilerin hikâyeleştirilmesi üzerine yaptı. ‘Türkiye Bursları Programı ve Yumuşak Güç Potansiyeli’ başlıklı TUBİTAK ARDEB 3501 projesinde proje araştırmacısı olarak yer aldı. İlk bilimsel makalesi ise lisans eğitiminin ikinci yılında uluslararası bir dergide yayınladı.
Akademik çalışmalarının yanı sıra öğrencilik hayatı süresince çeşitli sivil toplum oluşumlarında yer aldı, projeler üretti. Profesyonel münazara yaptığı sırada ulusal ve uluslararası birçok turnuvalara katılarak dereceler elde etti. Yine o yıllarda girişimci gençleri uluslararası tecrübelerle buluşturan Farabi Talks platformunda yönetim kurul üyeliği yaptı. Yaklaşık 3 yıldır Bilim Elçileri Platformunun yönetiminde; çeşitli zirve ve proje çalışmalarıyla yurtdışında yaşayan Türk bilim insanlarının projelerini tanıtarak Türkiye’de bilim kültürünün desteklenmesini ve yayılmasını önceliyor. Yarının Eğitimi Zirvesi ile Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin planlanmasında yer alarak farklı ülkelerden akademisyen ve devlet görevlilerini İstanbul’da ağırladı. Aynı zamanda, bir köprü kurması motivasyonuyla MOR Bilim Dergi koordinatörü olarak bilimi toplumun farklı kesimlerine ulaştırmaya çalışıyor. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yere dönüştürme arzusuna hala inanıyor.
İrem GÖLKapsayıcılık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Eğitimi sırasında London School of Economics & Political Science’ta uluslararası gazetecilik üzerine bir lisans dersini tamamladı. Daha sonra, Edinburgh Üniversitesi’nden Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Ankara’da bulunan yabancı büyükelçiliklerde çalışarak, diplomasi ile ilgili konularda çalışma tecrübesi kazandı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Kış Okulu Programı ve Avrupa Birliği Bakanlığı (daha sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dahil edilmiştir), Siyasi İşler Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarda ve alanlarda stajlarını tamamladı. Uluslararası Göç Örgütü’nün Ankara merkezinde yapmış olduğu staj süresince uluslararası iltica hukukuna olan ilgisini geliştirdi. Edinburgh Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında, Jessup Moot Court yarışmasının Birleşik Krallık turlarında ekibiyle birlikte Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni temsil etti. Ayrıca çevre, mülteci hakları, ayrımcılık ve insan hakları gibi birçok farklı alanda Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Türkiye’de birçok gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katıldı. Gazetecilik tecrübesine sahip olup çeşitli çevrimiçi ve basılı yayın organlarında Türkçe, İngilizce ve İspanyolca köşe yazıları yayınladı. Şu anda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ankara merkez ofisinde proje asistanı olarak çalışmaktadır ve özellikle Türkiye’de ikamet eden mülteci topluluğun sosyal uyumu konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok iyi seviyede Türkçe, İngilizce ve İspanyolca bilgisinin yanı sıra orta düzeyde Fransızca bilmektedir.
%d blogcu bunu beğendi: