2022 Y20 Endonezya Zirvesi başvuruları başladı!

Geleceğin liderleriyle küresel gençlik politikalarına yön vermek ister misin? 17-24 Temmuz tarihlerinde Endonezya’da gerçekleşecek olan Y20 Zirvesi’ne gidecek olan dört Türk delegeden biri sen olabilirsin!

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl Temmuz ayında Endonezya’nın Jakarta ve Bandung kentlerinde toplanıyor. Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek dört delegenin belirlenmesi için her sene düzenlediğimiz seçim süreci bugün itibariyle başladı.

Y20 Nedir?
Y20 (Youth-20), resmi olarak G20 (Group-20) Zirvesi’ne bağlı faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik platformudur. Y20 Zirvesi, G20 üye ülkelerinden seçilen lider özellikli gençler tarafından uluslararası meselelerin tartışılmasına zemin hazırlamak, gençliği ilgilendiren konularda ülke liderlerine politika önerilerinde bulunmak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek ve bu gençler arasında küresel bir ağ oluşturmak gayesiyle gerçekleştirilmektedir.

Dünyanın en prestijli gençlik zirvesi olan Y20’de ülkemizi temsil edecek delegasyon diğer ülke delegeleriyle müzakereler yürütecek, gençlik politikalarına dair önerileri tartışacak ve zirve sonunda dünya liderlerine sunulmak üzere hazırlanan bildiri (Communiqué) metnine katkıda bulunacak.

Bu seneki Y20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan Endonezya tarafından belirlenen ana tema başlıkları şu şekildedir:

 1. Genç İstihdamı
 2. Dijital Dönüşüm
 3. Sürdürülebilir ve Yaşanabilir Dünya
 4. Çeşitlilik ve Kapsayıcılık

Adaylarda Aranan Özellikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Zirve zamanında 18-30 yaş aralığında olmak,
 • İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanmak (konuşma, yazma ve okuma),
 • Zirve öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşecek olan görüşmelere delege olarak katılmayı taahhüt etmek,
 • 4 ana başlıktan en azından birine hakimiyet.

Başvuru formu için tıklayın.

Son başvuru tarihi 15 Ocak 2022’dir.

Başvuru yapmadan önce, Y20 açılım grubunun rolünü, zirve başlıklarını, tartışma konularını ve zirve takvimini içeren aşağıdaki bilgi notunu incelemeyi unutmayınız.

Başvuru Süreci

Y20 Zirvesi başvurları geçmiş yıllarda olduğu gibi aşağıdaki şekilde yürütülecektir. Gerekli görülmesi halinde başvuru süresi içerisinde adaylardan ek belge ve bilgi talep edilebilir.

Hedefimiz her bir Y20 Endonezya Zirvesi konu başlığı için 1 delege belirlemektir. Bu nedenle Y20 konularından en az birini başvuru formunuzda ön plana çıkarmanızı öneririz.

 • Başvuru Formu
  • Başvuru formları değerlendirilmeden önce isim, soy isim, doğum tarihi gibi adayın kimliğini ortaya çıkarabilecek bilgiler kaldırılacaktır. Değerlendirme süreci her adaya başvuru numarası atanarak yürütülecektir.
  • Başvuru formundaki her bölümün ayrı bir ağırlık puanı bulunmaktadır. Değerlendirme komitesi ön değerlendirme aşamasında sadece verilen yanıtları değerlendirip puan verecektir.
  • Toplamda 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmelerde adaylar aldıkları puanlara göre sıralacaktır.
  • En yüksek puan alan adaylar bir sonraki değerlendirme aşamasına davet edilecektir.

 • Video Konferans Görüşmesi
  • Başvuru formu aşamasında başarılı olan adaylar değerlendirme komitesi ile mülakata davet edilecektir.
  • Video konferans ile gerçekleştirilecek mülakat Türkçe ve İngilizce olarak yürütülecek, adayın Y20 konularına hakimiyeti, İngilizce seviyesi ve temsiliyet yetenekleri ölçülecektir.
  • Bu aşamada adaylar çeşitli konu başlıklarına göre değerlendirilecek ve yanıtlarına göre puanlandırılacaktır.
  • Video konferans aşamasına gelen adaylara toplantı öncesinde detaylı bilgi verilecektir.
  • Bu bölümde yapılan değerlendirmeler ile başvuru formu aşamasında alınan puanlar toplanarak aday sıralaması belirlenecektir.
  • Endonezya Y20 Zirvesi için 4 asil ve 4 yedek delege seçilecektir.

Y20 Zirvesi ve başvuru süreciyle ilgili sorularınızı chair@ycdc.org.tr adresine yazabilirsiniz. Değerlendirme süresince sizinle yapılan iletişimlerde ayrıca projectycdc@gmail.com adresi de kullanılacaktır.


Başvuru formunu, sizi Y20 Zirvesine götürecek en önemli aşama olarak görebilirsiniz. Bu nedenle başvurunuza başlamadan önce, yapılan yaygın hatalara göz atabilirsiniz.

Y20 Endonezya Zirvesi ev sahibi organizasyonu IYD‘nin web sitesi: https://www.indonesianyouthdiplomacy.org

Başvuru formu için tıklayın.

2021 Y20 İtalya Zirvesi’nin Türkiye Delegasyonu Belirlendi

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl Temmuz ayında İtalya’nın Milano kentinde toplanıyor. Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek delegasyonun belirleme sürecini tamamladık.

Y20 2021 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre başlığında Deniz ÜNSAL, inovasyon, dijitalleşme ve çalışmanın geleceği başlığında Enes Kemal KOŞAR ve kapsayıcılık konu başlığında İrem GÖL temsil edecektir.

Deniz ÜNSALSürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre
2015 yılında TED Ankara Koleji Vakfı Özel Lisesi’nden mezun oldu ve International Baccalaureate (Uluslararası Bakalorya) Diploma Programı’nı tamamladı. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2019 mezunu olan Ünsal, aynı yıl Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden de yan dal derecesi aldı. 2019-2020 akademik yılı için T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı tarafından sürdürülmekte olan “Jean Monnet Burs Programı” kapsamında Jean Monnet bursiyeri olarak seçildi ve yüksek lisans eğitimini “Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk” alanında İrlanda’da bulunan Trinity College Dublin’de tamamladı.Çalışmalarını sürdürürken İrlanda’daki üniversitelerin akademik konferansları ile T.C. Dublin Büyükelçiliği ve Avrupa Hukuk Öğrencileri Birliği (ELSA)’nin düzenlediği çeşitli etkinliklere katılmaya özen gösterdi. Trinity College Dublin’de 2019-2020 hukuk yüksek lisans programı öğrenci temsilcisi olarak seçildi ve üniversitenin tanıtımında görev aldı. Yüksek lisans tezini AB’nin 23. müktesebat başlığı olan “Yargı ve Temel Haklar” kapsamında hazırlayan Ünsal, tezinde Türk vatandaşlarının AB ülkelerindeki serbest dolaşım haklarını ele aldı. Geçmişte çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ve düşünce kuruluşlarında staj yaptı, bu kurumların arasında T.C. Danıştay Başkanlığı ve Dış Politika Enstitüsü de bulunmaktadır.
Akademik çalışmalar ve stajların yanı sıra, Anadolu Ajansı İngilizce Analiz Haberler Birimi bünyesinde düşünce yazıları kaleme alan Ünsal, yazı ve analizlerinde Türkiye – AB ilişkileri, Doğu Akdeniz ve Türk dış politikasının güncel meselelerine odaklanmaktadır. Ünsal’ın Geç Osmanlı Dönemi ve Erken Cumhuriyet Dönemi tarihsel gelişmelerine özel ilgisi bulunmaktadır. Ünsal, Ankara’da ikamet etmektedir ve Ankara Barosu bünyesinde yasal avukatlık stajına devam etmektedir.
Enes Kemal KOŞARİnovasyon, dijitalleşme ve çalışmanın geleceği
2020 yılında İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile İngilizce Öğretmenliği bölümlerinden çift anadal yaparak onur dereceleriyle mezun oldu. Araştırma stajyeri olarak Sabancı Üniversitesi İstanbul Politikalar Merkezi’nde (İPM) politika özetleri ve kitap projeleri üzerine çalışmalar sundu; Fransa’nın tartışmalı ayrılıkçılık karşıtı yasa tasarısı üzerine devlet etiği ve rolü bağlamında bir rapor hazırladı. Bir diğer stajını ise Eğitim Reformu Girişimi’nde (ERG) iki farklı saha araştırması yaparak verilerin hikâyeleştirilmesi üzerine yaptı. ‘Türkiye Bursları Programı ve Yumuşak Güç Potansiyeli’ başlıklı TUBİTAK ARDEB 3501 projesinde proje araştırmacısı olarak yer aldı. İlk bilimsel makalesi ise lisans eğitiminin ikinci yılında uluslararası bir dergide yayınladı.
Akademik çalışmalarının yanı sıra öğrencilik hayatı süresince çeşitli sivil toplum oluşumlarında yer aldı, projeler üretti. Profesyonel münazara yaptığı sırada ulusal ve uluslararası birçok turnuvalara katılarak dereceler elde etti. Yine o yıllarda girişimci gençleri uluslararası tecrübelerle buluşturan Farabi Talks platformunda yönetim kurul üyeliği yaptı. Yaklaşık 3 yıldır Bilim Elçileri Platformunun yönetiminde; çeşitli zirve ve proje çalışmalarıyla yurtdışında yaşayan Türk bilim insanlarının projelerini tanıtarak Türkiye’de bilim kültürünün desteklenmesini ve yayılmasını önceliyor. Yarının Eğitimi Zirvesi ile Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin planlanmasında yer alarak farklı ülkelerden akademisyen ve devlet görevlilerini İstanbul’da ağırladı. Aynı zamanda, bir köprü kurması motivasyonuyla MOR Bilim Dergi koordinatörü olarak bilimi toplumun farklı kesimlerine ulaştırmaya çalışıyor. Dünyayı daha yaşanılabilir bir yere dönüştürme arzusuna hala inanıyor.
İrem GÖLKapsayıcılık
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden yüksek onur derecesi ile mezun oldu. Eğitimi sırasında London School of Economics & Political Science’ta uluslararası gazetecilik üzerine bir lisans dersini tamamladı. Daha sonra, Edinburgh Üniversitesi’nden Uluslararası Hukuk alanında Yüksek Lisans derecesi aldı. Ankara’da bulunan yabancı büyükelçiliklerde çalışarak, diplomasi ile ilgili konularda çalışma tecrübesi kazandı. Buna ek olarak, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Kış Okulu Programı ve Avrupa Birliği Bakanlığı (daha sonra Dışişleri Bakanlığı bünyesinde dahil edilmiştir), Siyasi İşler Müdürlüğü gibi çeşitli kurumlarda ve alanlarda stajlarını tamamladı. Uluslararası Göç Örgütü’nün Ankara merkezinde yapmış olduğu staj süresince uluslararası iltica hukukuna olan ilgisini geliştirdi. Edinburgh Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında, Jessup Moot Court yarışmasının Birleşik Krallık turlarında ekibiyle birlikte Edinburgh Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni temsil etti. Ayrıca çevre, mülteci hakları, ayrımcılık ve insan hakları gibi birçok farklı alanda Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Türkiye’de birçok gönüllülük faaliyetlerine aktif olarak katıldı. Gazetecilik tecrübesine sahip olup çeşitli çevrimiçi ve basılı yayın organlarında Türkçe, İngilizce ve İspanyolca köşe yazıları yayınladı. Şu anda, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Ankara merkez ofisinde proje asistanı olarak çalışmaktadır ve özellikle Türkiye’de ikamet eden mülteci topluluğun sosyal uyumu konusunda çalışmalarını sürdürmektedir. Çok iyi seviyede Türkçe, İngilizce ve İspanyolca bilgisinin yanı sıra orta düzeyde Fransızca bilmektedir.

Y20 İtalya Zirvesi başvuruları başladı!

Geleceğin liderleriyle küresel gençlik politikalarına yön vermek ister misin? Temmuz ayında İtalya’nın Milano şehrinde gerçekleşecek olan Y20 Zirvesi’ne gidecek olan üç Türk delegeden biri sen olabilirsin!

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl Temmuz ayında İtalya’nın Milano kentinde toplanıyor. Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek üç delegenin belirlenmesi için her sene düzenlediğimiz seçim süreci bugün itibariyle başladı.


Y20 Nedir?

Y20 (Youth-20), resmi olarak G20 (Group-20) Zirvesi’ne bağlı faaliyet gösteren uluslararası bir gençlik platformudur. Y20 Zirvesi, G20 üye ülkelerinden seçilen lider özellikli gençler tarafından uluslararası meselelerin tartışılmasına zemin hazırlamak, gençliği ilgilendiren konularda ülke liderlerine politika önerilerinde bulunmak, kültürlerarası anlayışı geliştirmek ve bu gençler arasında küresel bir ağ oluşturmak gayesiyle gerçekleştirilmektedir.

Y20 İtalya 2021 Başvuruları açıldı!

Dünyanın en prestijli gençlik zirvesi olan Y20’de ülkemizi temsil edecek üç delegenin belirlenmesi için başvurular açıldı. Seçilen delegeler Milano’daki zirvede diğer ülke delegeleriyle müzakereler yürütecek, gençlik politikalarına dair önerileri tartışacak ve zirve sonunda dünya liderlerine sunulmak üzere hazırlanan bildiri (Communiqué) metnine katkıda bulunacak.

Bu seneki Y20 Zirvesi’ne ev sahipliği yapan İtalya tarafından belirlenen ana tema başlıkları şu şekildedir:

 1. İnovasyon, Geleceğin Meslekleri ve Dijitalleşme
 2. Katılım
 3. Sürdürülebilirlik, İklim Değişikliği ve Çevre

Adaylarda Aranan Özellikler

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Zirve zamanında 18-30 yaş aralığında olmak
 • İngilizceyi akıcı bir şekilde kullanmak (konuşma, yazma ve okuma)
 • Zirve öncesinde, sırasında ve sonrasında gerçekleşecek olan görüşmelere delege olarak katılmayı taahhüt
  etmek

Başvuru formu için tıklayın.

Y20 Suudi Arabistan Zirvesi’ne başvurular başladı

Dünyanın en prestijli gençlik zirvelerinden birinde Türkiye’yi temsil etmek ister misin?

Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde 10-18 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Y20 Zirvesi’nde delege olmak için şimdi başvur!

Çalışma toplantıları 1-2 Nisan tarihlerinde New York’ta; 11-12 Haziran tarihlerinde Paris’te gerçekleşecek. Üçüncü toplantının yeri ise zirveden önce belirlenecek.

Delegeler Türkiye’yi ve Türk gençliğini aşağıda belirtilen temel konularda temsil edecek. Delegeler, “Communique” olarak adlandırılan ve ülke liderlerine tavsiye kararlar olarak sunulacak nihai kararları birlikte hazırlayacaklar.

Delegelerin online eğitim programını tamamlaması ve online tartışma ve müzakerelere katılması gerekmektedir. Türkiye Delegasyonu ayrıca zirve öncesinde 3 çalışma toplantısına katılacak.

Bu yılki zirvenin temaları:

 1. Geleceğe Uyum: Geleceğin zorluklarına ayak uydurmaya ve bu zorlukların üstesinden gelmeye hazırlanmak.
  a. Gelecek Beceriler
  b. İşin Geleceği
  c. Girişimcilik
 2. Gençliğin Güçlendirilmesi: Çevik, dinamik, değişen dünyanın liderleri.
  a. Kapsayıcı karar verme
  b. Liderlik Gelişimi
 3. Küresel Vatandaşlar: Proaktif, kültürel olarak hassas problem çözücüler.
  a. Çok kültürlülük
  b. Sürdürülebilir Kalkınma

Adaylarda istenen özellikler:
Yaş: 20-35 yaş arası
Dil: Akıcı İngilizce (konuşma, okuma ve yazma)
Katılım: Online müzakerelere ve yüz yüze görüşmelere katılmış olmak

Değerlendirme: 5 / 5.

Formu göremiyorsanız buraya tıklayın.

Y20 Japonya Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek isimler belli oldu

26-30 Mayıs tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek Y20 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni ONUR KANAN ve DENİZ DEMİRCİ temsil edecektir.

Onur Kanan, TRT World Araştırma Merkezinde Araştırmacı ve Konuşmacı Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) Türkiye 1.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden 2015 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Değişim programıyla 1 yıl Japonya’da bulunan Shizuoka Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Daha sonra, Amerika’nın Seattle şehrinde bulunan Washington Üniversitesi’nde Japonya Çalışmaları üzerine tam burslu yüksek lisans yapmıştır. Amerika’daki çalışmaları sırasında her yıl 15 öğrenciyi ağırlayan Slade Gorton Uluslararası Politika Merkezi liderlik gelişim programına kabul almıştır. Uzmanlık alanları arasında Kuzeydoğu Asya’nın ekonomi ve dış politikası ile bu bölge ülkeleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Anadili Türkçe olan Kanan, İngilizce ve Japonca’yı akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Daha önce Daily Sabah gazetesinden Ekonomi Haberleri Asistanı, Miura Boiler Co., Ltd. şirketinde Yönetici Asistanı ve Shizuoka Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Kanan, şu anda 1000’den fazla katılımcıyı İstanbul’da buluşturan ve uluslararası akademik bir konferans olan TRT World Forum’da görev almaktadır. Görevleri arasında, Forum’un her yıl ana teması ile ana oturumlarının belirlenmesi ve devlet başkanları, şirket yöneticileri, politika yapıcılar ve akademisyenler dahil olmak üzere tüm dünyadan konuşmacılarının Forum’a davet edilmesi yer almaktadır. Forum’daki görevlerine ek olarak, Kanan Kuzeydoğu Asya, Türkiye ve ABD üzerine politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında köşe yazıları ve raporlar yayınlamaktadır.

Deniz Demirci, Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu’nda (IFC); Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki özel sermaye fonu yatırımlarından sorumlu analist olarak görev yapmakta olan Deniz Demirci; çalışma hayatına, global bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Accenture’da, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin stratejik ve operasyonel iyileştirmelerine yönelik projelerde görev alarak başlamıştır. Yönetim danışmanlığı deneyiminin ardından, İş Yatırım Menkul Değerler’in Kurumsal Finansman ekibine katılmış; sağlık, ulaşım ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin “Birleşme ve Devralma” ile “Halka Arz” projesinde çalışmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden onur derecesi ile mezun olan Demirci, eğitimine Boston Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek lisansı ile devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Massachusetts Institute of Technology’de ekonomi alanında araştırma çalışmalarında bulunmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra ikinci yüksek lisansını, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği programında tamamlamıştır. İngilizce’yi akıcı şekilde konuşan Demirci, başlangıç seviyesinde Fransızca ve Almanca bilmektedir. Pek çok yerli sivil toplum örgütünde gönüllü faaliyetlerde bulunan Demirci, Harvard Business Review (HBR) dergisinin danışma kurulu üyesidir.

Y20 Arjantin Zirvesi’nde Türkiye’yi Ayşegül Gürbüz ve Yağmur Bayındır temsil edecek

13-19 Ağustos tarihlerinde Arjantin’in Córdoba kentinde düzenlenecek Y20 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni AYŞEGÜL GÜRBÜZ (Akademik Delege) ve YAĞMUR BAYINDIR (Sosyal Lider Delege) temsil edecektir.

Ayşegül Gürbüz

IMG_0604 (1)Warwick Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Aysegül Gürbüz, yüksek lisans eğitimini 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Bölümü’nde “Intended and Unintended Consequences of Policy Making: The Case of the UK’s Prevent Strategy” başlıklı bitirme projesiyle tamamladı. Akademik çalışmalarının öncesinde Ayşegül, 2013 yılının yaz dönemini İngiltere’de Luton kasabası milletvekilinin yanında çalışarak geçirdi. Bu süreçte, mahkeme sürecindeki sanıklara destek sağlamayı amaçlayan bir yardım kuruluşu olan Victim Support için bir araştırma projesi yürüttü. Bu projenin temel amacı, etnik azınlıkların Victim Support tarafından sağlanan desteklerden faydalanmalarını engelleyen faktörleri araştırmaktı. Bu rapor, inter-sectionality ve Birlesik Krallık’taki azınlıkların deneyimlerini anlama noktasındaki eksikliklere dikkat çekti. Bunların yanı sıra Ayşegül, 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nin Ortadoğu Enstitüsü’nde, Siyaset Bilimi Öğrencileri Birliği’nin kış okuluna katıldı. Aynı yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yaz okuluna katıldı. Ayşegül halihazırda SETA İstanbul’da The New Turkey Editör Asistanı olarak çalışıyor.

Yağmur Bayındır

IMG_0605 (1)Antalya Bilim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yağmur Bayındır, Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Uluslararası ilişkilere olan ilgisi, Türk Atlantik Gençlik Komitesi ve Youth Atlantic Treaty Association işbirliğinde düzenlenen Youth Ministerial Meetings, Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yaz Okulu, Jean Monnet Modülü Avrupa Birliği ve Güvenlik Yaz Okulu gibi birçok akademik etkinliğe katılmasını sağladı.

2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde, 2017’de Amsterdam Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi’nde stajyer olarak görev alan Bayındır, halen Bilkent Üniversitesi’nde yürütmekte olduğu asistanlık görevinin yanında, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Projeler Komitesi’nde stajyerlik yapmaya devam etmektedir. Çalışmaları süresince eğitim programları, proje yönetimi, dış politika analizi ve içerik analizi gibi konularda deneyim kazandı. Akademik etkinliklerin yanı sıra, halen üniversitesinde temsil etmeye devam ettiği TurkishWIN, SOGLA ve KAGİDER gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişimde gönüllülük yaparak liderlik ve yönetim becerilerini geliştirdi.

aktiF-İz Gençlik Topluluğu (AGT) yönetim kurulu üyesi ve AGT tarafından her yıl düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi yürütme kurulu üyesi olan Yağmur Bayındır, Türkiye’deki gençlik alanında çalışan STK’lar için bir şemsiye örgüt olan Gençlik Örgütleri Forumu’nda AGT’yi temsil etmektedir. Kendisi şimdiye kadar AB tarafından fonlanan birçok projeye katılım göstermekle birlikte uygulama aşamasında da bulunmuştur. Sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, demokrasi, gençlik katılımı, genç işsizliği ve Avrupa Birliği gibi konularla ilgilenen Bayındır, Ürdün, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Hollanda, Fransa, Almanya ve Romanya gibi birçok ülkeyi de ziyaret etmiştir.

Y20 Arjantin Zirvesi başvuruları başladı!

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 (Youth-20) Zirvesi‘nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek iki (2) delegeden biri olabilirsin.

Online başvuru formu 23 Mart Cuma 23:59’a kadar açık kalacak. Aşağıdaki Başvuru Yap bağlantısına tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsin.

Başvuru yap

Y20 Arjantin Zirvesi Türk delegelerini arıyor

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl 13-19 Ağustos tarihlerinde Arjantin’in Córdoba kentinde toplanıyor.

Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek iki (2) delegenin belirlenmesi için seçim süreci başlatıyoruz.