Y20 Japonya Zirvesi’nde Türkiye’yi temsil edecek isimler belli oldu

26-30 Mayıs tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenecek Y20 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni ONUR KANAN ve DENİZ DEMİRCİ temsil edecektir.

Onur Kanan, TRT World Araştırma Merkezinde Araştırmacı ve Konuşmacı Koordinatörü olarak çalışmaktadır. 2009 yılında Yabancı Dil Sınavı’nda (YDS) Türkiye 1.si olarak girdiği Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü’nden 2015 yılında onur derecesiyle mezun olmuştur. Değişim programıyla 1 yıl Japonya’da bulunan Shizuoka Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Daha sonra, Amerika’nın Seattle şehrinde bulunan Washington Üniversitesi’nde Japonya Çalışmaları üzerine tam burslu yüksek lisans yapmıştır. Amerika’daki çalışmaları sırasında her yıl 15 öğrenciyi ağırlayan Slade Gorton Uluslararası Politika Merkezi liderlik gelişim programına kabul almıştır. Uzmanlık alanları arasında Kuzeydoğu Asya’nın ekonomi ve dış politikası ile bu bölge ülkeleri ile Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler yer almaktadır. Anadili Türkçe olan Kanan, İngilizce ve Japonca’yı akıcı bir şekilde konuşmaktadır.

Daha önce Daily Sabah gazetesinden Ekonomi Haberleri Asistanı, Miura Boiler Co., Ltd. şirketinde Yönetici Asistanı ve Shizuoka Üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Kanan, şu anda 1000’den fazla katılımcıyı İstanbul’da buluşturan ve uluslararası akademik bir konferans olan TRT World Forum’da görev almaktadır. Görevleri arasında, Forum’un her yıl ana teması ile ana oturumlarının belirlenmesi ve devlet başkanları, şirket yöneticileri, politika yapıcılar ve akademisyenler dahil olmak üzere tüm dünyadan konuşmacılarının Forum’a davet edilmesi yer almaktadır. Forum’daki görevlerine ek olarak, Kanan Kuzeydoğu Asya, Türkiye ve ABD üzerine politik ekonomi ve uluslararası ilişkiler alanlarında köşe yazıları ve raporlar yayınlamaktadır.

Deniz Demirci, Dünya Bankası Grubu’nun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumu’nda (IFC); Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki özel sermaye fonu yatırımlarından sorumlu analist olarak görev yapmakta olan Deniz Demirci; çalışma hayatına, global bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Accenture’da, finans sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin stratejik ve operasyonel iyileştirmelerine yönelik projelerde görev alarak başlamıştır. Yönetim danışmanlığı deneyiminin ardından, İş Yatırım Menkul Değerler’in Kurumsal Finansman ekibine katılmış; sağlık, ulaşım ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin “Birleşme ve Devralma” ile “Halka Arz” projesinde çalışmıştır.

Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden onur derecesi ile mezun olan Demirci, eğitimine Boston Üniversitesi’nde Ekonomi yüksek lisansı ile devam etmiştir. Yüksek lisans eğitimi sırasında, Massachusetts Institute of Technology’de ekonomi alanında araştırma çalışmalarında bulunmuştur. Türkiye’ye döndükten sonra ikinci yüksek lisansını, Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği programında tamamlamıştır. İngilizce’yi akıcı şekilde konuşan Demirci, başlangıç seviyesinde Fransızca ve Almanca bilmektedir. Pek çok yerli sivil toplum örgütünde gönüllü faaliyetlerde bulunan Demirci, Harvard Business Review (HBR) dergisinin danışma kurulu üyesidir.

Aysegul Gurbuz and Yagmur Bayindir selected to represent Turkey at Y20 Summit in Argentina

The Republic of Turkey will be represented at the Y20 Argentina Summit in Córdoba on August 13-19 by Ayşegül Gürbüz as the academic delegate and Yağmur Bayındır as the social leader delegate.

Ayşegül Gürbüz

IMG_0604 (1)She received her BA in Politics and International Studies from the University of Warwick in 2016. She continued her graduate education at Bogazici University, where she received her MA in International Relations: Turkey, Europe and the Middle East in 2017, with a project titled ‘Intended and Unintended Consequences of Policy Making: The Case of the UK’s Prevent Strategy.’ Prior to her academic studies, during the summer of 2013, Aysegul worked with her local Member of Parliament and conducted a research project for Victim Support, which is a charity organization that seeks to provide assistance to defendants during their court procedures. The major concern of this project was to research the barriers that were preventing ethnic minorities from taking advantage of the services that Victim Support provides. The report drew attention to inter-sectionality and to the lack of understanding minorities’ experiences in the UK. Aysegul also attended the International Association for Political Science Students winter school in 2015, which was held at Sakarya University’s Middle East Institute. During the same year, she attended the Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs Center for Strategic Research summer school. Currently, Aysegul is working at the Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA).

Yağmur Bayındır

IMG_0605 (1)She graduated from Antalya Science University with a BA in Political Science and International Relations and she is currently pursuing MA in International Relations at Bilkent University. In order to expand her interest in international relations she attended many events such as Youth Ministerial Meetings organized by Youth Atlantic Treaty Association in cooperation with Turkish Youth Atlantic Treaty Association, Summer School at the Ministry of Foreign Affairs Strategic Research Center, and Jean Monnet Summer Module on European Union and Security in the Wider Neighborhood.

Bayındır who did her internships at the Ministry of Foreign Affairs Strategic Research Center in 2016 and at the Amsterdam School of Communication Research, the University of Amsterdam in 2017, besides her assistantship tasks, continues to work as an intern at the International Coach Federation (ICF) Project Committee. She has gained a great deal of experience through those works on educational programs, project management, foreign policy analysis, and content analysis. While dedicated to her academic studies, she improved her leadership and management skills through being representative and volunteering activities at various organizations such as Turkish Women’s International Network, Social Entrepreneur Young Leaders Academy, and Women Entrepreneurs Association.

While carrying out the responsibilities of being the board member at aktiF-İz Youth Community (AGT) since 2014 and Executive Committee member at the Social Responsibility Projects Congress which is organized by AGT each year, Yağmur Bayındır also represents AGT within the Youth Organizations Forum which is an umbrella organization for youth NGOs in Turkey. She implemented and attended many projects such as youth exchanges and training courses funded by the EU. She is interested in social entrepreneurship, social responsibility, democracy, youth inclusion, youth unemployment, and European Union. She also visited many countries such as Jordan, Serbia, Macedonia, Bosnia-Herzegovina, Netherlands, France, Germany, and Romania.

Y20 Arjantin Zirvesi’nde Türkiye’yi Ayşegül Gürbüz ve Yağmur Bayındır temsil edecek

13-19 Ağustos tarihlerinde Arjantin’in Córdoba kentinde düzenlenecek Y20 Zirvesi’nde Türkiye Cumhuriyeti’ni AYŞEGÜL GÜRBÜZ (Akademik Delege) ve YAĞMUR BAYINDIR (Sosyal Lider Delege) temsil edecektir.

Ayşegül Gürbüz

IMG_0604 (1)Warwick Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Aysegül Gürbüz, yüksek lisans eğitimini 2017 yılında Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler: Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu Bölümü’nde “Intended and Unintended Consequences of Policy Making: The Case of the UK’s Prevent Strategy” başlıklı bitirme projesiyle tamamladı. Akademik çalışmalarının öncesinde Ayşegül, 2013 yılının yaz dönemini İngiltere’de Luton kasabası milletvekilinin yanında çalışarak geçirdi. Bu süreçte, mahkeme sürecindeki sanıklara destek sağlamayı amaçlayan bir yardım kuruluşu olan Victim Support için bir araştırma projesi yürüttü. Bu projenin temel amacı, etnik azınlıkların Victim Support tarafından sağlanan desteklerden faydalanmalarını engelleyen faktörleri araştırmaktı. Bu rapor, inter-sectionality ve Birlesik Krallık’taki azınlıkların deneyimlerini anlama noktasındaki eksikliklere dikkat çekti. Bunların yanı sıra Ayşegül, 2015 yılında Sakarya Üniversitesi’nin Ortadoğu Enstitüsü’nde, Siyaset Bilimi Öğrencileri Birliği’nin kış okuluna katıldı. Aynı yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde yaz okuluna katıldı. Ayşegül halihazırda SETA İstanbul’da The New Turkey Editör Asistanı olarak çalışıyor.

Yağmur Bayındır

IMG_0605 (1)Antalya Bilim Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu olan Yağmur Bayındır, Bilkent Üniversitesi’nde uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisansına devam etmektedir. Uluslararası ilişkilere olan ilgisi, Türk Atlantik Gençlik Komitesi ve Youth Atlantic Treaty Association işbirliğinde düzenlenen Youth Ministerial Meetings, Dış İşleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yaz Okulu, Jean Monnet Modülü Avrupa Birliği ve Güvenlik Yaz Okulu gibi birçok akademik etkinliğe katılmasını sağladı.

2016 yılında Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde, 2017’de Amsterdam Üniversitesi İletişim Araştırmaları Merkezi’nde stajyer olarak görev alan Bayındır, halen Bilkent Üniversitesi’nde yürütmekte olduğu asistanlık görevinin yanında, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Projeler Komitesi’nde stajyerlik yapmaya devam etmektedir. Çalışmaları süresince eğitim programları, proje yönetimi, dış politika analizi ve içerik analizi gibi konularda deneyim kazandı. Akademik etkinliklerin yanı sıra, halen üniversitesinde temsil etmeye devam ettiği TurkishWIN, SOGLA ve KAGİDER gibi birçok sivil toplum kuruluşu ve sosyal girişimde gönüllülük yaparak liderlik ve yönetim becerilerini geliştirdi.

aktiF-İz Gençlik Topluluğu (AGT) yönetim kurulu üyesi ve AGT tarafından her yıl düzenlenen Sosyal Sorumluluk Projeleri Kongresi yürütme kurulu üyesi olan Yağmur Bayındır, Türkiye’deki gençlik alanında çalışan STK’lar için bir şemsiye örgüt olan Gençlik Örgütleri Forumu’nda AGT’yi temsil etmektedir. Kendisi şimdiye kadar AB tarafından fonlanan birçok projeye katılım göstermekle birlikte uygulama aşamasında da bulunmuştur. Sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk, demokrasi, gençlik katılımı, genç işsizliği ve Avrupa Birliği gibi konularla ilgilenen Bayındır, Ürdün, Sırbistan, Makedonya, Bosna Hersek, Hollanda, Fransa, Almanya ve Romanya gibi birçok ülkeyi de ziyaret etmiştir.

Y20 Arjantin Zirvesi başvuruları başladı!

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 (Youth-20) Zirvesi‘nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek iki (2) delegeden biri olabilirsin.

Online başvuru formu 23 Mart Cuma 23:59’a kadar açık kalacak. Aşağıdaki Başvuru Yap bağlantısına tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsin.

Başvuru yap

Y20 Arjantin Zirvesi Türk delegelerini arıyor

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 Zirvesi bu yıl 13-19 Ağustos tarihlerinde Arjantin’in Córdoba kentinde toplanıyor.

Diplomasi ve İşbirliği Gençlik Derneği olarak, Y20 Zirvesi’nde ve hazırlık toplantılarında Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek iki (2) delegenin belirlenmesi için seçim süreci başlatıyoruz.