Y20 Japonya Zirvesi Başvuruları Başladı

Y20 Japonya Zirvesi bu yıl 26-30 Mayıs tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleşecek Y20 Japonya Zirvesi başvuruları başladı!

Her yıl dünya liderlerini bir araya getiren G20 Zirvesi’nin resmi açılım gruplarından olan Y20 (Youth-20) Zirvesi‘nde Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil edecek iki (2) delegeden biri olabilirsin.

Online başvuru formu 28 Şubat Perşembe 23:59’a kadar açık kalacak olan Y20 Japonya Zirve’sine Başvuru Yap bağlantısına tıklayarak başvuru formuna ulaşabilirsin.

Y20 Japonya Zirvesi bu yıl 26-30 Mayıs tarihlerinde Japonya’nın Tokyo kentinde gerçekleşecek. Zirve’de Türkiye’yi iki delege temsil edecek.

Her iki delege için de gerekli genel şartlar aşağıdaki şekildedir:

– Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
– 18-39 yaşlarında olmak
– İngilizceyi akıcı şekilde konuşmak
– Y20 gündemlerinden en az birinde güçlü bilgiye sahip olmak
– 12 ay boyunca Y20’nin takip faaliyetleri için ayda 10 saat çalışmayı taahhüt etmek
– Küresel sorunları çok kültürlü bir perspektifle anlama kapasitesine sahip olmak
– Y20 gündemi konularından en az biriyle ilgili projeler geliştiren ve yürüten bir gençlik platformu, STK veya sosyal girişimin aktif katılımcısı olmak.
– Türkiye’de etkili projeler geliştirme kararlılığını ve becerisini göstermek.

Y20 Zirvesi gündem konuları:

1-Uluslararası Ticaret
Uluslararası ticaret dünya ekonomisinin en kritik parçalarından birisini oluşturmakta ve günümüz politik ikliminin de etkisiyle artan bir komplekslikle bir dönüşüm yaşamaktadır. Fiziki ve sanal altyapıların gelişimiyle birlikte oluşan yeni teknolojiler coğrafi sınırların etkisini hiç olmadığı kadar azaltarak küresel ürün ve servislere ciddi imkanlar tanımaktadır. Bu bağlamda, bugünün genç profesyonelleri olan Y20 delegeleri uluslararası ticaretteki değişim ve dönüşümü tartışacak, ve gelecekte nasıl bir şekil alacağı üzerine fikir teatisinde bulunacaklar.

2-İş ve Çevre
Çevre sorunlarına dikkat çekmeye yönelik küresel çabalar somut sonuçlar doğurmuştur; (Paris Anlaşması, BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri vb.), ancak iklim değişikliği ve giderek artan oranda farkına varılan deniz atığı sorununu da içeren çevre sorunlarıyla mücadele edebilmek adına dönüştürücü adımlar atabilmek için daha fazla uluslararası işbirliği gerekmektedir. Bu sebeple Y20 delegeleri bu yıl hükümetler ve şirketlerin sürdürülebilir bir çevreye doğru ilerlerken, ekonomik gelişimlerini nasıl koruyabileceklerini tartışacaklar.

3-İşin geleceği
Günümüzde iş gücü dijital ekonomi, yaşlanan toplum, toplumsal cinsiyet reformları ve gelişen teknolojiler gibi çeşitli makro seviye kaymaları nedeniyle önemli ölçüde değişmektedir. İnsanlara değişen bir çalışma ortamına adapte olmak için gerekli becerileri geliştirme fırsatı verilmediği sürece, insanların çoğu işsizlikle karşı karşıya kalacak ve bunun somucunda dünyadaki eşitsizlik artacaktır. Y20 Japonya Zirvesi’nde delegeler işgücünün gelecekte nasıl çalışması gerektiğini ve dünya ekonomisinde kaçınılmaz değişimlere nasıl hazırlanılacağını tartışacaklar.

Haydi sen de başvurunu yap ve ülkemizi Japonya’da başarıyla temsil eden gençlerden biri ol!